Πολιτική Απορρήτου

Προσωπικά Δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα των μελών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από συνεργαζόμενες με τη “Niriides Shops” NIRIIDES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιχειρήσεις ( πωλητές ), στις οποίες διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα του πελάτη με σκοπό την αποστολή σε αυτόν της παραγγελίας του, διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών.
Το μέλος δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τη “Niriides Shops” NIRIIDES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του σε συνεργαζόμενες με τη “Niriides Shops” NIRIIDES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιχειρήσεις με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών.
Το μέλος έχει δικαίωμα και φυσικά άμεση δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν καθώς και να ορίσει σε ποιους θα είναι ορατά τα στοιχεία του.

Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο info@niriidesclothing.com

Ασφάλεια Αγορών
Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της ιστοσελίδας www.niriidesaccessories.com χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer).
Το SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του server του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Η κρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.
Το SSL είναι συμβατό με εκδόσεις λειτουργικού μεγαλύτερες από Windows XP SP3, Windows Phone7, Ios, Android.

Cookies
Xρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να αναγνωρίζουμε το χρήστη και να προσφέρουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες.

Scroll to Top